دوره غیر همزمان تدریس کتاب های بنیاد سعدی

استاد دوره: مولفین کتاب و دکتر رضا مراد صحرائی، استاد زبان شناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشگاه علامه طباطبائی شروع ثبت نام: 26 ارديبهشت 1401 پایان ثبت نام: 29 اسفند 1401 مهلت اتمام دوره و شرکت در آزمون پایانی: حداکثر 60 روز بعد از تاریخ ثبت نام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنیاد سعدی با هدف…

دوره غیر‌همزمان روش تدریس زبان فارسی – Virtual Persian Teaching Training Course

این دومین سری دوره است كه برگزار می‌شود. سرفصل‌های و محتوای آن شبیه دوره قبلی است كه در سال 1399 برگزار شد. لذا افرادی كه در دوره قبلی شركت كرده و گواهی موفقیت دوره را كسب كردند نیازی به شركت در این دوره ندارند.   استاد دوره: دکتر رضا صحرائی، استاد زبان شناسی و آموزش…